DDP - Zverejnená diplomová práca

Návrh infocentra a krycej stavby karnera archeologického parku v MPR Trnava

Autor
Sásiková, Karolína
Školiteľ
Gregorová, Jana
Oponent
Borecká, Eva
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚDTAaOP (FA)
Rok odovzdania
2016
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=FFEED6484134604A3C76ADB88729
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
18.05.2016

Dátum vytvorenia protokolu
18.05.2016

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
12.08.2020

Elektronická verzia
    Prehliadať
Kľúčové slová (ostatné):

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019