DDP - Zverejnená diplomová práca

Polyfunkčný bytový dom s prevládajúcou funkciou bývania

Autor
Czíria, Tamás
Školiteľ
Malovaný, Marian
Oponent
Mrázek, Pavol
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚABB (FA)
Rok odovzdania
2016
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=FFEED6484134604A3C72A9B88729
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
18.05.2016

Dátum vytvorenia protokolu
18.05.2016

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
12.08.2020

Elektronická verzia
    Prehliadať
Kľúčové slová (ostatné):

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019