DZB - Zverejnená bakalárska práca

Možnosti aplikácie alternatívnych hnojív na plantážach rýchlorastúcich drevín

Autor
Varga, Attila
Školiteľ
Lieskovský, Martin
Oponent
Ferenčík, Michal
Škola
Technická univerzita vo Zvolene LF KLŤLM (LF)
Rok odovzdania
2021
Počet strán
40.s
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=FD5533CA5E14D63E41B66AE9A2AD
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Bakalárska práca

Študijný odbor
4219 | *lesníctvo

Dátum zaslania práce do CRZP
19.06.2021

Dátum vytvorenia protokolu
19.06.2021

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
12.07.2021

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019