DDP - Zverejnená diplomová práca

Deep Learning-based Human Pose Estimation from 3D Data

Autor
Škorvánková, Dana
Školiteľ
Madaras, Martin
Oponent
Riečický, Adam
Škola
Univerzita Komenského v Bratislave FMFI FMFI.KAI
Rok odovzdania
2020
Počet strán
61s.
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=FD287398550734C849B41ABBBA89
Primárny jazyk
angličtina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
2511 | aplikovaná informatika

Dátum zaslania práce do CRZP
16.05.2020

Dátum vytvorenia protokolu
16.05.2020

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
01.07.2020

Práca je zverejniteľná od
01.07.2021

Elektronická verzia
  Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019