DDP - Zverejnená diplomová práca

Testovanie účinnosti entomopatogénnej huby Beauveria bassiana proti tvrdoňovi smrekovému (Hylobius abietis)

Autor
Kováčik, Michal
Školiteľ
Pavlík, Martin
Oponent
Galko, Juraj
Škola
Technická univerzita vo Zvolene LF KIOLK (LF)
Rok odovzdania
2020
Počet strán
50.s
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=FCF30027D35CCE3E0DF632AD486E
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
4219 | *lesníctvo

Dátum zaslania práce do CRZP
17.04.2020

Dátum vytvorenia protokolu
17.04.2020

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
22.06.2020

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019