DDP - Zverejnená diplomová práca

QRPA with Nonlinear Phonon Operator: Can it work?

Autor
Macko, Miroslav
Školiteľ
Šimkovic, Fedor
Oponent
Dvornický, Rastislav
Škola
Univerzita Komenského v Bratislave FMFI FMFI.KJFB
Rok odovzdania
2015
Počet strán
78s.
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=FB902EF68EDF2E2F0F06B6CCFA4F
Primárny jazyk
angličtina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
1160 | *fyzika

Dátum zaslania práce do CRZP
12.05.2015

Dátum vytvorenia protokolu
01.06.2015

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
03.08.2020

Práca je zverejniteľná od
01.07.2015

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019