DDP - Nezverejnená diplomová práca

Rímsko-katolícky kostol a saleziánska farnosť - interiér

Autor
Udalova, Daria
Školiteľ
Kotradyová, Veronika
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA UIV (FA)
Rok odovzdania
2011
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=FB3FA775908569BA0A35C6F1CA6C
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Dátum zaslania práce do CRZP
10.05.2011

Dátum vytvorenia protokolu
10.05.2011

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
01.06.2011

Kľúčové slová (ostatné):

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019