DDP - Zverejnená diplomová práca

Prostredie virtuálnej triedy pre Hejného metódy

Autor
Spišáková, Andrea
Školiteľ
Borovanský, Peter
Oponent
Tomcsányiová, Monika
Škola
Univerzita Komenského v Bratislave FMFI FMFI.KAI
Rok odovzdania
2020
Počet strán
52s.
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=F5195A1FF5FC85745346ABDFA517
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
2511 | aplikovaná informatika

Dátum zaslania práce do CRZP
15.05.2020

Dátum vytvorenia protokolu
15.05.2020

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
01.07.2020

Práca je zverejniteľná od
01.07.2020

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019