DDP - Zverejnená diplomová práca

Vybrané športové zariadenie v Areáli športu Dubeň v Žiline

Autor
Ševčíková, Dominika
Školiteľ
Keppl, Julián
Oponent
Králik, Pavol
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚEEA (FA)
Rok odovzdania
2018
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=EEE57057A47611A7EC7AC14E9AC3
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
09.05.2018

Dátum vytvorenia protokolu
09.05.2018

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
26.04.2019

Elektronická verzia
    Prehliadať
Kľúčové slová (ostatné):

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019