DDP - Nezverejnená diplomová práca

City wellness hotel

Autor
Gazsová, Zuzana
Školiteľ
Bacová, Andrea
Oponent
Budkeová, Branislava
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚABB (FA)
Rok odovzdania
2013
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=EE95B465952BB5C00E0743B19651
Primárny jazyk
angličtina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
16.05.2013

Dátum vytvorenia protokolu
16.05.2013

Kľúčové slová (ostatné):

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019