DDP - Zverejnená diplomová práca

Gréckokatolícky kostol, Humenné - Interiér

Autor
Ihnát, Michal
Školiteľ
Petelen, Ivan
Oponent
Rožník, Milan
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚIV (FA)
Rok odovzdania
2013
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=EE95B465952BB5C0070244B19651
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
15.05.2013

Dátum vytvorenia protokolu
15.05.2013

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
26.12.2013

Elektronická verzia
    Prehliadať
Kľúčové slová (ostatné):

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019