DDP - Zverejnená diplomová práca

Polyfunkčný objekt Mýtna - Radlinského Bratislava

Autor
Rolenčíková, Gabriela
Školiteľ
Vojteková, Eva
Oponent
Borecká, Eva
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚKAaIS (FA)
Rok odovzdania
2013
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=EE95B465952BB5C0000446B19651
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
16.05.2013

Dátum vytvorenia protokolu
16.05.2013

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
26.12.2013

Elektronická verzia
  Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019