DDP - Zverejnená diplomová práca

Analýza štrukturálnej diverzity a rastových vlastností prirodzených populácií jelše lepkavej (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) na trvalých výskumných plochách v oblasti VšLP TU Zvolen.

Autor
Brečka, Peter
Školiteľ
Bugala, Michal
Oponent
Jakubisová, Mariana
Škola
Technická univerzita vo Zvolene LF KPL (LF)
Rok odovzdania
2018
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=ECDBE5517CC8B19C5398AA93C33D
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
4219 | *lesníctvo

Dátum zaslania práce do CRZP
26.04.2018

Dátum vytvorenia protokolu
26.04.2018

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
18.06.2018

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019