DZB - Nezverejnená bakalárska práca

Technológia výroby vybraných drevených športových potrieb

Autor
Adamčík, Lukáš
Školiteľ
Klement, Ivan
Oponent
Uhrín, Miroslav
Škola
Technická univerzita vo Zvolene DF KDT (DF)
Rok odovzdania
2020
Počet strán
40.s
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=EAE7EF6B68A1C5264DC71D46D593
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Bakalárska práca

Študijný odbor
3331 | *drevárstvo

Dátum zaslania práce do CRZP
21.05.2020

Dátum vytvorenia protokolu
21.05.2020

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
07.07.2020

Práca je zverejniteľná od
21.05.2023

Licencia
Informácie o výrobnej technológii

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019