DDP - Zverejnená diplomová práca

Obytný súbor na Eisteichstrasse v 11.okrsku mesta Viedeň

Autor
Turčanová, Lucia
Školiteľ
Keppl, Julián
Oponent
Králik, Pavol
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚEEA (FA)
Rok odovzdania
2017
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=E7FF18FD4FFD5019D8F3E93CC38C
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
17.05.2017

Dátum vytvorenia protokolu
17.05.2017

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
20.08.2020

Elektronická verzia
  Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019