DDZ - Zverejnená dizertačná práca

Skúmanie prieniku svetla v závislosti od hrúbky a spôsobu úpravy dreva na CNC stroji

Autor
Tóth, František
Školiteľ
Siklienka, Mikuláš
Oponent
Kubovský, IvanOčkajová, AlenaVeselovský, Juraj
Škola
Technická univerzita vo Zvolene DF KOD (DF)
Rok odovzdania
2018
Počet strán
80.s
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=DD9282570EFDEA065F72A8AC0787
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Dizertačná práca

Študijný odbor
3301 | technológia spracovania dreva

Dátum zaslania práce do CRZP
11.06.2018

Dátum vytvorenia protokolu
11.06.2018

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
23.08.2018

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019