DDP - Zverejnená diplomová práca

Lineárne a nelineárne vlastnosti dvojjadrových mikroštruktúrnych optických vlákien

Autor
Čurilla, Ľubomír
Školiteľ
Bugár, Ignác
Oponent
Mesároš, Vladimír
Škola
Univerzita Komenského v Bratislave FMFI FMFI.KEF
Rok odovzdania
2013
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=D5C4F71E475B595ED9E82307028F
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
1160 | *fyzika

Dátum zaslania práce do CRZP
06.05.2013

Dátum vytvorenia protokolu
31.05.2013

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
25.12.2013

Práca je zverejniteľná od
17.07.2013

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019