DDP - Zverejnená diplomová práca

Veľkosť a početnosť prieduchov vybraných klonov rýchlorastúcich topoľov a ich vplyv na produkciu biomasy

Autor
Liška, Jozef
Školiteľ
Lieskovský, Martin
Oponent
Jankovský, Martin
Škola
Technická univerzita vo Zvolene LF KLŤLM (LF)
Rok odovzdania
2021
Počet strán
60.s
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=D17D9F3E5A956C16E11895884ED0
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
4219 | *lesníctvo

Dátum zaslania práce do CRZP
07.05.2021

Dátum vytvorenia protokolu
08.05.2021

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
22.06.2021

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019