DDP - Nezverejnená diplomová práca

Konštrukčné riešenie adaptívneho pásového dopravníka

Autor
Lukáč, Jozef
Školiteľ
Krajčovičová, Mária
Oponent
Kotšmíd, Stanislav
Škola
Technická univerzita vo Zvolene FEVT KVTMK (FEVT)
Rok odovzdania
2017
Počet strán
80.s
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=D01AE3E6A036F3F65B8D18647EB9
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
2329 | výrobná technika

Dátum zaslania práce do CRZP
11.01.2017

Dátum vytvorenia protokolu
11.01.2017

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
14.08.2020

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019