DDP - Zverejnená diplomová práca

Platforma pre kolaboratívne vyučovanie matematiky Hejného metódou

Autor
Linhart, Daniel
Školiteľ
Borovanský, Peter
Oponent
Tomcsányiová, Monika
Škola
Univerzita Komenského v Bratislave FMFI FMFI.KAI
Rok odovzdania
2018
Počet strán
65s.
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=CB745B58B0F7E53C0D5BCB6F3E25
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
2511 | aplikovaná informatika

Dátum zaslania práce do CRZP
04.05.2018

Dátum vytvorenia protokolu
04.05.2018

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
02.07.2018

Práca je zverejniteľná od
01.07.2018

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019