DZB - Nezverejnená bakalárska práca

Revitalizácia vnútrobloku, Šustekova ul., Petržalka, Bratislava

Autor
Morávek, Andrej
Školiteľ
Putrová, Eva
Oponent
Gál, Peter
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA UKZA (FA)
Rok odovzdania
2014
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=CB068CE69013CFB6D865E3794CD3
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Bakalárska práca

Študijný odbor
4121 | krajinná a záhradná architektúra

Dátum zaslania práce do CRZP
05.06.2014

Dátum vytvorenia protokolu
05.06.2014

Kľúčové slová (ostatné):

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019