DDP - Zverejnená diplomová práca

GPU implementácia SPH metódy simulácie toku kvapaliny

Autor
Vajda, Tomáš
Školiteľ
Ďurikovič, Roman
Oponent
Chládek, Michal
Škola
Univerzita Komenského v Bratislave FMFI FMFI.KAI
Rok odovzdania
2014
Počet strán
79s.
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=C8C09844F86E8670A1AE61FE5170
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
2511 | aplikovaná informatika

Dátum zaslania práce do CRZP
06.05.2014

Dátum vytvorenia protokolu
06.05.2014

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
12.03.2015

Práca je zverejniteľná od
01.07.2014

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019