DDP - Zverejnená diplomová práca

Modelovanie a riadenie dynamiky vozidla v Matlabe

Autor
Lelkes, Attila
Školiteľ
Rosinová, Danica
Oponent
Hypiusová, Mária
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FEI ÚAM (FEI)
Rok odovzdania
2020
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=C67292DEA65D7A08E022FDCAC3F9
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
2387 | mechatronika

Dátum zaslania práce do CRZP
23.05.2020

Dátum vytvorenia protokolu
23.05.2020

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
17.07.2021

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019