DDP - Zverejnená diplomová práca

Development of Cognitive Processes at C1 level of ELT

Autor
Čileková, Lenka
Školiteľ
Kováčiková, Elena
Oponent
Kálaziová, Ingrid
Škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PF UKF KLIS
Rok odovzdania
2020
Počet strán
121s.
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=C66CE58CAAF5BE605C675E27688A
Primárny jazyk
angličtina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
7656 | učiteľstvo akademických predmetov

Dátum zaslania práce do CRZP
10.04.2020

Dátum vytvorenia protokolu
10.04.2020

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
17.06.2020

Práca je zverejniteľná od
17.06.2020

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019