DDP - Zverejnená diplomová práca

Vplyv zmien atmosférickej cirkulácie na severnej pologuli na výskyt dlhotrvajúcich periód extrémnych teplôt vzduchu a zrážok na Slovensku

Autor
Kučera, Marek
Školiteľ
Melo, Marián
Oponent
Polčák, Norbert
Škola
Univerzita Komenského v Bratislave PriF PriF.KFGG
Rok odovzdania
2017
Počet strán
269s.
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=C3244647CD7CB0B77D7403ABB16A
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
1316 | geografia

Dátum zaslania práce do CRZP
04.05.2017

Dátum vytvorenia protokolu
04.05.2017

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
18.08.2020

Práca je zverejniteľná od
01.06.2017

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019