DDP - Zverejnená diplomová práca

Mestský polyfunkčný komplex Harbour City

Autor
Ďuďajová, Andrea
Školiteľ
Majcher, Stanislav
Oponent
Auxt, Tomáš
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚABB (FA)
Rok odovzdania
2019
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=BCA102CB6C4CA54D44EFA875C35B
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
08.05.2019

Dátum vytvorenia protokolu
11.05.2019

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
29.05.2019

Elektronická verzia
  Prehliadať
Kľúčové slová (ostatné):

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019