DDP - Zverejnená diplomová práca

Polyfunkčný obytný dom s mestskou vybavenosťou, Muchovo nám., Bratislava-Peržalka

Autor
Turečková, Lucia
Školiteľ
Somora, Branislav
Oponent
Suchánek, Pavel
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚABB (FA)
Rok odovzdania
2014
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=BC2DF5561E82DF976CEA6B82E23B
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
21.05.2014

Dátum vytvorenia protokolu
21.05.2014

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
13.03.2015

Elektronická verzia
    Prehliadať
Kľúčové slová (ostatné):

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019