DDP - Zverejnená diplomová práca

Rastové charakteristiky, premenlivosť a zdravotný stav prirodzených populácií jelše lepkavej ( Alnus glutinosa / L./ Gaertn.) vo vybranej oblasti Bielych Karpát

Autor
Škunda, Jakub
Školiteľ
Lukáčik, Ivan
Oponent
Ďuriš, Marian
Škola
Technická univerzita vo Zvolene LF KPL (LF)
Rok odovzdania
2018
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=B9F7F187E877E39F02A42A01B411
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
4219 | *lesníctvo

Dátum zaslania práce do CRZP
24.04.2018

Dátum vytvorenia protokolu
24.04.2018

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
19.06.2018

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019