DDP - Zverejnená diplomová práca

Devínska Nová Ves, polyfunkčná zóna Slnečný vrch - vybraný objekt vybavenosti

Autor
Bakaová, Monika
Školiteľ
Keppl, Julián
Oponent
Stančíková, Helena
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚEEA (FA)
Rok odovzdania
2012
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=B5D677CC38484FF0509D5BE5D876
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
07.05.2012

Dátum vytvorenia protokolu
07.05.2012

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
17.12.2013

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019