DZB - Nezverejnená bakalárska práca

Transpiračný prúd smreka a buka vo vzťahu k podmienkam prostredia v jedľovo-bukovom lesnom vegetačnom stupni

Autor
Popadič, Peter
Školiteľ
Nalevanková, Paulína
Oponent
Vido, Jaroslav
Škola
Technická univerzita vo Zvolene LF KPP (LF)
Rok odovzdania
2022
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=B599B75453D2B93F17D63775B660
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Bakalárska práca

Študijný odbor
4219 | *lesníctvo

Dátum zaslania práce do CRZP
30.05.2022

Dátum vytvorenia protokolu
30.05.2022

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
29.06.2022

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019