DDZ - Zverejnená dizertačná práca

Die Weimarer Verfassung (WRV), Chance für die Demokratisierung Europas

Autor
Becker, Jochen
Školiteľ
Klimko, Jozef
Oponent
Gábriš, TomášHolländer, Pavol
Škola
Paneurópska vysoká škola v Bratislave FP UTS (FP)
Rok odovzdania
2015
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=B1D97A91A049E9F6A76DFDA4379E
Primárny jazyk
nemčina

Typ práce
Dizertačná práca

Študijný odbor
6831 | teória a dejiny štátu a práva

Dátum zaslania práce do CRZP
26.06.2015

Dátum vytvorenia protokolu
26.06.2015

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
05.08.2020

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019