DDP - Zverejnená diplomová práca

NITRA - Mlynárce - Lúky; urbanisticko-architektonická štúdia zóny

Autor
Horák, Peter
Školiteľ
Kováč, Bohumil
Oponent
Zelenický, Tibor
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚUaUP (FA)
Rok odovzdania
2014
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=B0185F20487F70888C1A3260D476
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
20.05.2014

Dátum vytvorenia protokolu
20.05.2014

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
13.03.2015

Elektronická verzia
    Prehliadať
Kľúčové slová (ostatné):

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019