DDP - Zverejnená diplomová práca

Hotel**** v rámci Hybridného - polyfunkčného objektu s prevládajúcou funkciou bývania , Muchovo nám. Petržalka, Bratislava

Autor
Kic, Maroš
Školiteľ
Ferianc, Dušan
Oponent
Poláková, Katarína
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚABB (FA)
Rok odovzdania
2014
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=B0185F20487F7088891B3B60D476
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
20.05.2014

Dátum vytvorenia protokolu
20.05.2014

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
13.03.2015

Elektronická verzia
    Prehliadať
Kľúčové slová (ostatné):

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019