DDZ - Zverejnená dizertačná práca

Optimalizácia technológií zakladania lesných kultúr smreka obyčajného a buka lesného v podmienkach klimatickej zmeny

Autor
Belko, Martin
Školiteľ
Repáč, Ivan
Oponent
Mauer, OldřichSlávik, MartinTučeková, Anna
Škola
Technická univerzita vo Zvolene LF KPL (LF)
Rok odovzdania
2020
Počet strán
80s.. s
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=ADD66581470B3E4A10415CD5D96A
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Dizertačná práca

Študijný odbor
4107 | pestovanie lesa

Dátum zaslania práce do CRZP
23.06.2020

Dátum vytvorenia protokolu
23.06.2020

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
25.08.2020

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019