DDZ - Zverejnená dizertačná práca

Potenciál generatívnych metód v automobilovom dizajne

Autor
Dubiš, Matej
Školiteľ
Paliatka, Peter
Oponent
Struss, MartinŠimkovič, Vladimír
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚD (FA)
Rok odovzdania
2018
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=A3D1C8DEF803EE7E3474222CCFB9
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Dizertačná práca

Študijný odbor
8221 | dizajn

Dátum zaslania práce do CRZP
19.09.2018

Dátum vytvorenia protokolu
19.09.2018

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
07.12.2018

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019