DDP - Zverejnená diplomová práca

Inspiration hostel - Vniknutie do sveta umenia. Karloveské rameno Bratislava

Autor
Tarhaničová, Martina
Školiteľ
Žitňanský, Márius
Oponent
Lényi, Peter
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚAOB (FA)
Rok odovzdania
2019
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=9F8942B94996237AABFA1DF666DC
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
09.05.2019

Dátum vytvorenia protokolu
11.05.2019

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
29.05.2019

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019