DDP - Nezverejnená diplomová práca

Reagujúca architektúra

Autor
Rusnačková, Simona
Školiteľ
Uhrík, Martin
Oponent
Ťupek, Ján
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚEEA (FA)
Rok odovzdania
2019
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=9F8942B94996237AA8FE19F666DC
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
09.05.2019

Dátum vytvorenia protokolu
11.05.2019

Kľúčové slová (ostatné):

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019