DDP - Zverejnená diplomová práca

Polyfunkčný objekt s prevládajúcou funkciou bývania – bývanie pre zamestnancov firmy Samsung

Autor
Bašista, Branislav
Školiteľ
Ferianc, Dušan
Oponent
Fečík, Maroš
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚABB (FA)
Rok odovzdania
2012
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=9D0AE42328C4C1CC3B2F293B2253
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
10.05.2012

Dátum vytvorenia protokolu
10.05.2012

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
17.12.2013

Elektronická verzia
  Prehliadať
Kľúčové slová (ostatné):

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019