DZB - Zverejnená bakalárska práca

Polyfunkčný bytový dom

Autor
Brondoš, Matej
Školiteľ
Somora, Branislav
Oponent
Bacová, Andrea
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚABB (FA)
Rok odovzdania
2013
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=8ED2C2B0C8CAA517FD6C0685FDCF
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Bakalárska práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
10.06.2013

Dátum vytvorenia protokolu
10.06.2013

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
27.12.2013

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019