DDZ - Nezverejnená dizertačná práca

Analytický pohľad na nové distribučné modely digitálneho obsahu a ich využitia v prostredí slovenských vysokých škôl

Autor
Bumbál, Tomáš
Školiteľ
Rózsa, Zoltán
Škola
Univerzita Komenského v Bratislave FM FM
Rok odovzdania
2017
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=877A1C170D2F97A1D334A22BFB25
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Dizertačná práca

Študijný odbor
6289 | manažment

Dátum zaslania práce do CRZP
16.05.2017

Dátum vytvorenia protokolu
16.05.2017

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019