DZB - Nezverejnená bakalárska práca

Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Ciferník

Autor
Garajová, Klaudia
Školiteľ
Borovanský, Peter
Oponent
Tomcsányiová, Monika
Škola
Univerzita Komenského v Bratislave FMFI FMFI.KAI
Rok odovzdania
2022
Počet strán
56s.
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=85CE14C1EED0152B7B36DC9735B2
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Bakalárska práca

Študijný odbor
2508 | *informatika

Dátum zaslania práce do CRZP
01.06.2022

Dátum vytvorenia protokolu
01.06.2022

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
01.07.2022

Práca je zverejniteľná od
01.07.2023

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019