DDP - Zverejnená diplomová práca

Elektronické pracovné listy vo vyučovaní geografie (s yyužitím i-learningového programu Chamilo)

Autor
Vronka, Ján
Školiteľ
Škodová, Martina
Oponent
Žoncová, Michaela
Škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV UMB KGG FPV
Rok odovzdania
2020
Počet strán
65s.
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=81B8C7E3C61A011F193A301BFB16
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
7805 | učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo geografie a ekológie

Dátum zaslania práce do CRZP
12.05.2020

Dátum vytvorenia protokolu
12.05.2020

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
01.07.2020

Práca je zverejniteľná od
01.07.2020

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019