DZB - Zverejnená bakalárska práca

Vznik deštrukčných účinkov alkalicko-kremičitej reakcie kameniva v betóne: Testovanie silicitov z vybraných štrkopieskovní západného Slovenska

Autor
Čulák, Tomáš
Školiteľ
Ružička, Peter
Oponent
Durmeková, Tatiana
Škola
Univerzita Komenského v Bratislave PriF PriF.KMP
Rok odovzdania
2019
Počet strán
43s.
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=819BE1355532A4D31C1D6CAB1E91
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Bakalárska práca

Študijný odbor
1201 | geológia

Dátum zaslania práce do CRZP
25.05.2019

Dátum vytvorenia protokolu
25.05.2019

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
01.12.2019

Práca je zverejniteľná od
01.12.2019

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019