DZB - Zverejnená bakalárska práca

Multifunkčná telocvičňa

Autor
Mačuhová, Daniela
Školiteľ
Polomová, Beata
Oponent
Botek, Andrej
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚDTAaOP (FA)
Rok odovzdania
2019
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=819BE1355532A4D3181E62AB1E91
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Bakalárska práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
27.05.2019

Dátum vytvorenia protokolu
27.05.2019

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
04.06.2019

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019