DZB - Nezverejnená bakalárska práca

Xenolity plášťa v bazaltoch a ultramafitoch

Autor
Tomaščík, Peter
Školiteľ
Michálek, Martin
Oponent
Putiš, Marián
Škola
Univerzita Komenského v Bratislave PriF PriF.KMP
Rok odovzdania
2011
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=81878E51ADB8370D6A6AA0FF9E18
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Bakalárska práca

Dátum zaslania práce do CRZP
24.05.2011

Dátum vytvorenia protokolu
24.05.2011

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019