DZB - Zverejnená bakalárska práca

Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Hadíky

Autor
Fabianová, Katarína
Školiteľ
Borovanský, Peter
Oponent
Tomcsányi, Peter
Škola
Univerzita Komenského v Bratislave FMFI FMFI.KAI
Rok odovzdania
2017
Počet strán
42s.
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=7F4700268CB7D7D1FF5CAEA53547
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Bakalárska práca

Študijný odbor
2511 | aplikovaná informatika

Dátum zaslania práce do CRZP
29.05.2017

Dátum vytvorenia protokolu
13.06.2017

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
20.08.2020

Práca je zverejniteľná od
01.07.2017

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019