DDP - Zverejnená diplomová práca

Fuzzy riadenie pre laboratórny ABS model

Autor
Synak, Svetozár
Školiteľ
Rosinová, Danica
Oponent
Kozáková, Alena
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FEI ÚAM (FEI)
Rok odovzdania
2020
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=7F3536D8180CDFBB194730A24ED7
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
2387 | mechatronika

Dátum zaslania práce do CRZP
20.05.2020

Dátum vytvorenia protokolu
20.05.2020

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
17.07.2021

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019