DDP - Nezverejnená diplomová práca

Negatívne javy prostredia ovplyvňujúce prenosovú kapacitu optických systémov

Autor
Horváth, Csaba
Školiteľ
Róka, Rastislav
Oponent
Šalík, Pavol
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FEI ÚMIKT (FEI)
Rok odovzdania
2021
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=7E417B54B864B7C45821F64635AB
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
2508 | *informatika

Dátum zaslania práce do CRZP
13.05.2021

Dátum vytvorenia protokolu
13.05.2021

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019