DDZ - Zverejnená dizertačná práca

Odvodenie pozdĺžneho tvaru kmeňa z mračien bodov získaných terestrickými meraniami

Autor
Hunčaga, Milan
Školiteľ
Koreň, Milan
Oponent
Blaženec, Miroslav Hofierka, JaroslavSačkov, Ivan
Škola
Technická univerzita vo Zvolene LF KPLZI (LF)
Rok odovzdania
2020
Počet strán
120.s
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=780C5DA7522A72A29CF8FCDFDA41
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Dizertačná práca

Študijný odbor
4219 | *lesníctvo

Dátum zaslania práce do CRZP
01.07.2020

Dátum vytvorenia protokolu
01.07.2020

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
24.08.2020

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019