DZB - Nezverejnená bakalárska práca

Rezidenčná vila veľvyslanca

Autor
Takács, Ákos
Školiteľ
Vojteková, Eva
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA UKA (FA)
Rok odovzdania
2011
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=75A6A01F16DA93B39EFDAF14CDB9
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Bakalárska práca

Dátum zaslania práce do CRZP
06.06.2011

Dátum vytvorenia protokolu
06.06.2011

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
09.06.2011

Kľúčové slová (ostatné):

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019